Enkelfalsade skivbeklädnader av plan plåt

Begreppsbestämningar

  • ståndfals:

    se även under fals se till exempel figur AMA JT-.1/6 och figur AMA JT-.1/7

Till toppen av sidan