Vindskyddsskikt av papp för bjälklag e d

Begreppsbestämningar

  • bjälklag:

    horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

  • vindskydd:

    materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

Till toppen av sidan