Hus 21
|
AMA RA
Fuktskyddsskikt av luftspaltbildande plastmatta
Generation 
Hus 21

JSF.7Fuktskyddsskikt av luftspaltbildande plastmatta

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Luftspaltbildande fuktskydd av ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

 • om plastmatta ska vara provad ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • fuktskyddsskikt:

  materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

 • luftspaltbildande plastmatta:

  plastmatta som är uppbyggd på sådant sätt att en ångtrycksutjämnande spalt bildas mellan underlag och matta

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan