Hus 21
|
AMA RA
Fuktskyddsskikt av duk, folie e d
Generation 
Hus 21

JSF.4Fuktskyddsskikt av duk, folie e d

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ångbroms ska ha redovisade ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Under denna kod och rubrik kan ångbromsar av ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fuktskyddsskikt:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

  • fuktsäkerhetsprojektering:

    systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt I detta skede anges även de förutsättningar som gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet.

Till toppen av sidan