Hus 21
|
AMA RA
Fuktskyddsskikt av tätskiktsmatta e d i hus
Generation 
Hus 21

JSF.1Fuktskyddsskikt av tätskiktsmatta e d i hus

AMA

Fuktskydd ska utföras under trä- och stålkonstruktioner som ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Ange typ av klisterasfalt vid fuktskydd som ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • klistring:

  (av tapeter, dukar, mattor och dylikt:) fastsättning genom påföring av vidhäftande material i flytande form, exempelvis klister, lim eller bitumen

 • tätskiktsmatta:

  matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan