Hus 21
|
AMA RA MER AmaNytt
VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS
Generation 
Hus 21

JSEVATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial

Tätskikt av ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Mätregel 1

Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel

... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning.

 • autoklaverad lättbetong:

  högtrycksånghärdad (autoklaverad) lättbetong framställd av i huvudsak oorganiskt bindemedel (till exempel kalk eller cement), finkornigt kiselsyrahaltigt material (till exempel sand), porbildande medel (till exempel aluminiumpulver) och vatten (TNC 95)

 • bitumen:

  svårflyktig, fast till halvfast petroleumfraktion som används som bindemedel

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • expanderplugg:

  expanderdon med separat skruv

 • fotplåt:

  plåt på taksprång som är nedbockad i hängränna eller anbringas nedanför fotränna, se till exempel figur AMA JT-.31/1 och figur AMA JT-.31/2 Med fotplåt avses också plåt vid pelarfot.

 • hängränna:

  under takfot liggande ränna för takavvattning, se till exempel figur AMA JT-.31/2

 • klistring:

  (av tapeter, dukar, mattor och dylikt:) fastsättning genom påföring av vidhäftande material i flytande form, exempelvis klister, lim eller bitumen

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • spikklammer:

  fästdon med två ben för maskinellt spikverktyg se även under klammer

 • svetsning:

  (vid plastmattor och dylikt:) hopfogning med hjälp av varmluft eller annan tillförd värme och svetstråd (vid tätskiktsmattor:) smältning av klisterasfalt som påförts tätskiktsmattan på fabrik. Svetsning utförs normalt med gasolutrustning (av metall:) åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar, med eller utan tillsatsmaterial, genom uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • tätskiktsmatta:

  matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

 • ytterbjälklag:

  bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan