Hus 21
|
AMA RA
Stosar till vattentätt skikt
Generation 
Hus 21

JSE.721Stosar till vattentätt skikt

AMA

Anslutning av tätskikt till runda takgenomföringar ska ske ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Då flera rör eller kablar ska dras igenom tätskiktet kan ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fläns:

  del på komponent (till exempel brunn, skyddsplåt eller stos) för att fästa eller ansluta komponenten i ett underlag Med fläns avses även kragar. Fläns kan vara av såväl hårt som mjukt material. Med fläns avses också delarna på vardera sidan om livet i exempelvis I-balkar.

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • stos:

  inklädsel av rörgenomföring för att förhindra läckage, se till exempel figur AMA JT-.261/1 och figur AMA JT-.2612/1

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • tätskiktsmatta:

  matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

Till toppen av sidan