Stosar till vattentätt skikt

Begreppsbestämningar

 • fläns:

  del på komponent (till exempel brunn, skyddsplåt eller stos) för att fästa eller ansluta komponenten i ett underlag Med fläns avses även kragar. Fläns kan vara av såväl hårt som mjukt material. Med fläns avses också delarna på vardera sidan om livet i exempelvis I-balkar.

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • stos:

  inklädsel av rörgenomföring för att förhindra läckage, se till exempel figur AMA JT-.261/1 och figur AMA JT-.2612/1

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • tätskiktsmatta:

  matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

Till toppen av sidan