TY typ 4531

Begreppsbestämningar

  • skiljeskikt:

    skikt med uppgift att hindra direkt kontakt mellan två skikt

  • skyddsbeläggning:

    beläggning avsedd att skydda underliggande yta mot mekanisk och klimatisk påverkan

Till toppen av sidan