Utförande av TY typ 4523 i ränndal

Begreppsbestämningar

  • ränndal:

    skärning mellan två från olika håll (mot varandra) lutande takfall, se till exempel figur AMA JT-.231/1; jämför vinkelränna

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan