Uppdragningar av TY typ 4512 på vägg, sarg e d

Begreppsbestämningar

  • skiljeskikt:

    skikt med uppgift att hindra direkt kontakt mellan två skikt

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan