Anslutningar av TY typ 4511 till kantregel

Begreppsbestämningar

  • regel:

    virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

  • skiljeskikt:

    skikt med uppgift att hindra direkt kontakt mellan två skikt

Till toppen av sidan