Utförande av TT typ 4411 i ränndal

Begreppsbestämningar

  • ränndal:

    skärning mellan två från olika håll (mot varandra) lutande takfall, se till exempel figur AMA JT-.231/1; jämför vinkelränna

  • våd:

    hel bredd av papp, duk, filt, matta, folie, tapet eller dylikt

Till toppen av sidan