Uppdragningar av TT typ 4411 på vägg, sarg e d

Begreppsbestämningar

  • skyddsbeläggning:

    beläggning avsedd att skydda underliggande yta mot mekanisk och klimatisk påverkan

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan