Hus 21
|
AMA RA
Vattentäta skikt av duk
Generation 
Hus 21

JSE.4Vattentäta skikt av duk

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Remsor och kappor

Remsor och kappor ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Duk

Ange kulör på duk under aktuell ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • helklistring:

  klistring så att vidhäftning mot underlaget erhålls över hela ytan

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • polymermodifierad asfalt:

  bitumen med tillsatser av polymerer

 • strängklistring:

  klistring så att vidhäftning mot underlaget erhålls till 40–50 procent av hela ytan

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan