Uppdragningar av TT typ 241 på vägg, sarg e d

Begreppsbestämningar

 • asfaltmastix:

  blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda av bitumen

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • skyddsbeläggning:

  beläggning avsedd att skydda underliggande yta mot mekanisk och klimatisk påverkan

 • tätskiktsmatta:

  matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan