Diverse detaljutföranden av TY typ 1522

Begreppsbestämningar

  • rörelsefog:

    fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

  • skiljeskikt:

    skikt med uppgift att hindra direkt kontakt mellan två skikt

Till toppen av sidan