Anslutningar av TY typ 1522 till kantregel

Begreppsbestämningar

  • regel:

    virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

Till toppen av sidan