Anslutningar av TY typ 1512 till fotplåt

Begreppsbestämningar

  • byggpapp:

    armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

  • fotplåt:

    plåt på taksprång som är nedbockad i hängränna eller anbringas nedanför fotränna, se till exempel figur AMA JT-.31/1 och figur AMA JT-.31/2 Med fotplåt avses också plåt vid pelarfot.

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan