Hus 21
|
AMA RA
Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak
Generation 
Hus 21

JSE.15Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmatta ska ha en tjocklek av ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsprodukter

Ange krav ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • underlagstäckning:

  vattenavledande skikt av byggpapp eller underlagsduk, under taktäckning; jämför vattenavledande underlag

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan