TT typ 1423

Begreppsbestämningar

  • bjälklag:

    horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

  • skiljeskikt:

    skikt med uppgift att hindra direkt kontakt mellan två skikt

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan