Diverse detaljutföranden av TT typ 1421

Begreppsbestämningar

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • skiljeskikt:

  skikt med uppgift att hindra direkt kontakt mellan två skikt

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan