Utförande av TT typ 1411 i ränndal

Begreppsbestämningar

  • ränndal:

    skärning mellan två från olika håll (mot varandra) lutande takfall, se till exempel figur AMA JT-.231/1; jämför vinkelränna

Till toppen av sidan