Hus 21
|
AMA RA
Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag
Generation 
Hus 21

JSE.14Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Enlagstäckningar ska utföras med minst 100 ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

För val av tätskiktstyper kan tabell RA JSE.14/1 vara ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • underlagstäckning:

  vattenavledande skikt av byggpapp eller underlagsduk, under taktäckning; jämför vattenavledande underlag

 • ytterbjälklag:

  bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan