Glid- och skyddsskikt av plastfilm, byggpapp e d under flytande golv med beläggning av fogplattor av natursten, konstbetong e d

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan