Utförande av vattenavledande underlagstak av frihängande underlagsduk vid takfot

Begreppsbestämningar

  • fotplåt:

    plåt på taksprång som är nedbockad i hängränna eller anbringas nedanför fotränna, se till exempel figur AMA JT-.31/1 och figur AMA JT-.31/2 Med fotplåt avses också plåt vid pelarfot.

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • underlagsduk:

    vattenavledande underlag för taktäckning Underlagsduk kan antingen monteras direkt på ett fast underlag, till exempel takpanel av underlagsspont, eller frihängande mellan takstolar och dylikt.

Till toppen av sidan