Hus 21
|
AMA RA
Underlagstak av frihängande underlagsduk e d för överläggsplattor i yttertak
Generation 
Hus 21

JSC.6Underlagstak av frihängande underlagsduk e d för överläggsplattor i yttertak

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Underlagsduk

Frihängande ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Här anges vattenavledande skikt av underlagsduk monterat ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • profilerad plåt:

    Exempel: se figurer.

 • underbeslag:

  plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • vattenavledande underlag:

  underlag för avledning av vatten som trängt igenom taktäckning av profilerad plåt eller överläggsplattor; jämför underlagstäckning

Till toppen av sidan