Hus 21

JSBUNDERLAGSTÄCKNINGAR AV BYGGPAPP, UNDERLAGSDUK E D FÖR TÄTSKIKTSMATTOR, PLAN PLÅT OCH ÖVERLÄGGSPLATTOR I HUS

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Byggpapp

Byggpapp ska vara... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Byggpapp

Benämningen byggpapp används... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel 1

Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel

Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning.

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • fuktkvot:

  kvot mellan materialets innehåll av förångningsbart vatten och materialets torra vikt se även under målfuktkvot Fuktkvot anges normalt i procent.

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • polymermodifierad asfalt:

  bitumen med tillsatser av polymerer

 • tätskiktsmatta:

  matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • underlagsduk:

  vattenavledande underlag för taktäckning Underlagsduk kan antingen monteras direkt på ett fast underlag, till exempel takpanel av underlagsspont, eller frihängande mellan takstolar och dylikt.

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • underlagstäckning:

  vattenavledande skikt av byggpapp eller underlagsduk, under taktäckning; jämför vattenavledande underlag

 • vattenavledande underlag:

  underlag för avledning av vatten som trängt igenom taktäckning av profilerad plåt eller överläggsplattor; jämför underlagstäckning

Till toppen av sidan