Hus 21
|
AMA RA
Underlagstäckningar av byggpapp för tätskiktsmatta
Generation 
Hus 21

JSB.1Underlagstäckningar av byggpapp för tätskiktsmatta

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Byggpapp för tätskiktsmatta ska... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Underlagstäckningen ska helst läggas i... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • svetsning:

    (vid plastmattor och dylikt:) hopfogning med hjälp av varmluft eller annan tillförd värme och svetstråd (vid tätskiktsmattor:) smältning av klisterasfalt som påförts tätskiktsmattan på fabrik. Svetsning utförs normalt med gasolutrustning (av metall:) åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar, med eller utan tillsatsmaterial, genom uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan