Hus 21
|
AMA RA AmaNytt
SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS
Generation 
Hus 21

JSSKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

AMA

Figurer i AMA är principiella och inte skalenliga. I... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Figurer i RA är principiella och inte skalenliga. I... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Information:

 • Grönatakhandboken, utgåva 2, AB Svensk...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • APP-asfalt:

  polymermodifierad asfalt med tillsatser av ataktisk polypropen

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • fotplåt:

  plåt på taksprång som är nedbockad i hängränna eller anbringas nedanför fotränna, se till exempel figur AMA JT-.31/1 och figur AMA JT-.31/2 Med fotplåt avses också plåt vid pelarfot.

 • fuktskyddsskikt:

  materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

 • klistring:

  (av tapeter, dukar, mattor och dylikt:) fastsättning genom påföring av vidhäftande material i flytande form, exempelvis klister, lim eller bitumen

 • polymermodifierad asfalt:

  bitumen med tillsatser av polymerer

 • SBS-asfalt:

  polymermodifierad bitumen med tillsatser av styren-butadien-styren

 • skarvklistring:

  klistring endast i överlappsskarv

 • skyddsbeläggning:

  beläggning avsedd att skydda underliggande yta mot mekanisk och klimatisk påverkan

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • underlagsduk:

  vattenavledande underlag för taktäckning Underlagsduk kan antingen monteras direkt på ett fast underlag, till exempel takpanel av underlagsspont, eller frihängande mellan takstolar och dylikt.

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

 • ytterbjälklag:

  bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan