Hus 21

IGLJUDISOLERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER MED TERMOISOLERVAROR

RA

Under denna kod och rubrik anges föreskrifter för... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan