Hus 21
|
RA
BRANDISOLERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER MED TERMOISOLERVAROR
Generation 
Hus 21

IFBRANDISOLERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER MED TERMOISOLERVAROR

RA

Under denna kod och rubrik anges föreskrifter för ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan