Termisk isolering av cellplast utvändigt till kylhustak

Begreppsbestämningar

  • fuktskyddsskikt:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

Till toppen av sidan