Hus 21
|
RA
Termisk isolering på tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag
Generation 
Hus 21

IBG.3Termisk isolering på tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag

RA

Under denna kod och rubrik anges så kallade OT- och DUO-... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

  • yttertak:

    konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan