Hus 21
|
RA
Termisk isolering av mineralull under tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag
Generation 
Hus 21

IBG.21Termisk isolering av mineralull under tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag

RA

Underlag för falsat plåtarbete måste vara tillräckligt stumt ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • klammer:

    samlande benämning på begrepp för fästdon av plåt eller tråd fast klammer glidbar klammer se till exempel figur AMA JTC/1 hakklammer se till exempel figur AMA JT-.2511/3 spikklammer fästdon med två ben för maskinellt spikverktyg

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan