Termisk isolering av mineralull mellan balkar eller överramar i yttertak eller ytterbjälklag

Begreppsbestämningar

  • vindskydd:

    materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

Till toppen av sidan