Termisk isolering av mineralull på inspekterbart vindsbjälklag av betong, lättbetong e d

Begreppsbestämningar

  • vindskydd:

    materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

Till toppen av sidan