Termisk isolering av lösfyllnadsisolering mellan underramar eller balkar i inspekterbart vindsbjälklag av trä

Begreppsbestämningar

  • håltagning:

    åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

Till toppen av sidan