Hus 21
|
AMA RA MER
SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS
Generation 
Hus 21

ISKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

AMA

Isolervaror ska transporteras, lagras, hanteras och kapas... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Diktning med isolervaror anges i avsnitt NS.

Information:

Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel 1

Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel

Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • diktning:

  tätning och isolering

 • murblock:

  formvara som är avsedd för murverk och som har ett format lämpat för hantering med två händer; jämför mursten (TNC 95)

 • mursten:

  formvara som är avsedd för murverk och som har ett format lämpat för hantering med en hand; jämför murblock (TNC 95) Mursten benämns efter det material som den är tillverkad av, till exempel betongsten, kalksandsten, tegelsten eller dylikt. kopp stenens kortsidor liggyta stenens flatsidor löp stenens långsidor

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • väderskydd:

  temporär konstruktion som är avsedd att täcka över eller kapsla in en yta där arbete pågår med en byggnad eller en anläggning, för att skydda personal och byggnadsverk från klimatisk påverkan

Till toppen av sidan