Konstruktioner av längdformvaror av lövträ

Begreppsbestämningar

  • hyvlat virke:

    virke med alla sidor hyvlade (TNC 95)

  • sågat virke:

    virke som framställts genom sågning

Till toppen av sidan