Åsar av fanerträ på underlag av betong, lättbetong e d

Begreppsbestämningar

  • fanerträ:

    material som består av hoplimmade träfanerark med fibrerna orienterade i balkelementets längdriktning, alternativt med vissa av fanerskikten orienterade i skivelementets tvärriktning Fanerträ kan även benämnas LVL (Laminated Veneer Lumber).

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan