Dubbla regelstommar av fanerträ till vägg

Begreppsbestämningar

  • fanerträ:

    material som består av hoplimmade träfanerark med fibrerna orienterade i balkelementets längdriktning, alternativt med vissa av fanerskikten orienterade i skivelementets tvärriktning Fanerträ kan även benämnas LVL (Laminated Veneer Lumber).

Till toppen av sidan