Åsar av limträ på underlag av trä

Begreppsbestämningar

  • limträ:

    material som består av flera hoplimmade lameller med fibrerna orienterade i elementets längdriktning (TNC 95)

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan