Fribärande takbalkar av limträ

Begreppsbestämningar

  • håltagning:

    åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

  • limträ:

    material som består av flera hoplimmade lameller med fibrerna orienterade i elementets längdriktning (TNC 95)

Till toppen av sidan