Stående panel med lockbrädor utomhus

Begreppsbestämningar

 • droppbleck:

  bleck för avledning av vatten vid till exempel altaner, balkonger, luckor, överkant fönster, dörrar och dylikt

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • kamspik:

  spik som har cirkulärt tvärsnitt och är försedd med hullingformade kammar

 • vindskydd:

  materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

Till toppen av sidan