Förstärkningar för kompletteringar till yttertak

Begreppsbestämningar

 • bräda:

  virke med tjocklek mindre än 45 mm och bredd minst 70 mm (TNC 95)

 • dimensionshyvlat virke:

  virke som hyvlats på fyra sidor för att erhålla ett visst tvärsnittsmått Dimensionshyvlat virke har utseendemässigt lägre kvalitet än planhyvlat virke. Används främst för inbyggnad

 • rännkrok:

  krok för uppbärning av hängränna eller fotränna, se till exempel figur AMA JT-.1/2 och figur AMA JT-.1/4

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan