Vindskivor

Begreppsbestämningar

  • bräda:

    virke med tjocklek mindre än 45 mm och bredd minst 70 mm (TNC 95)

  • byggpapp:

    armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

  • byggplatsmålning:

    målning som utförs på byggplatsen

Till toppen av sidan