Läkt för överläggsplattor e d på yttertak

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • läkt:

    virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

  • underlagsspont:

    spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

Till toppen av sidan