Kompletteringar av längdformvaror av barrträ till yttertak

Begreppsbestämningar

  • konstruktionsvirke:

    hållfasthetssorterat virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig bärande funktion

  • underlagsspont:

    spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

  • yttertak:

    konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan