Inklädnader av taksprång - träpanel

Begreppsbestämningar

 • bräda:

  virke med tjocklek mindre än 45 mm och bredd minst 70 mm (TNC 95)

 • spontat virke:

  virke med not och fjäder (TNC 95)

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • ändspontat virke:

  virke med alla kantsidor spontade

Till toppen av sidan