Konstruktioner av spontade brädor i undergolv

Begreppsbestämningar

 • bräda:

  virke med tjocklek mindre än 45 mm och bredd minst 70 mm (TNC 95)

 • fuktkvot:

  kvot mellan materialets innehåll av förångningsbart vatten och materialets torra vikt se även under målfuktkvot Fuktkvot anges normalt i procent.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

Till toppen av sidan